CLOUDING dịch vụ Cloud VPS cao cấp

CLOUDING.VN

circlecircle

Premium
Cloud Server

Dịch vụ Cloud VPS cao cấp
giá chỉ từ 129.000 Đồng /tháng khởi tạo cực nhanh.

Feature image
circlerectangle shape

Chăm sóc KH 247

Hỗ trợ tận tâm từ đội ngũ chuyên nghiệp, chuyên gia lĩnh vực Cloud Server.

Linh hoạt sử dụng

Linh hoạt sử dụng tài nguyên theo giờ, ngày, tháng hoặc năm.

Uptime trên 99.99%

Hạ tầng Cloud Server cao cấp, duy trì khả năng vận hành liên tục và ổn định.

CLOUDING.VN nỗ lực giúp bạn
tối ưu chi phí

Giảm 25% khi thanh toán theo tháng (Monthly), giảm 40% khi thanh toán theo năm(Annually). Quý khách hoàn toàn có thể lựa chọn thanh toán theo Giờ, theo Ngày, theo Tháng hoặc theo Năm.
Hiện tại CLOUDING.VN đang tạm thời dừng tạo mới các gói VPS theo giờ, Quý khách có nhu cầu vui lòng đăng ký theo Tháng để tối ưu chi phí
(miễn phí khởi tạo VPS)

Package image

233 VNĐ/giờ

 • 1,25 GB RAM DDR4
 • 1 vCPU Intel Xeon 2680 v4
 • 30 GB NVMe Storage
 • 1.000 Mbps Network
 • Unlimited Bandwidth
 • Việt Nam (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh)
 • Mỹ (USA)
 • Châu Âu (Anh, Pháp, Đức)
 • Canada
 • Australia
 • Nâng cấp dễ dàng
Xem chi tiết
Package image

269 VNĐ/giờ

 • 2 GB RAM DDR4
 • 1 vCPU Intel Xeon 2680 v4
 • 30 GB NVMe Storage
 • 1.000 Mbps Network
 • Unlimited Bandwidth
 • Việt Nam (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh)
 • Mỹ (USA)
 • Châu Âu (Anh, Pháp, Đức)
 • Canada
 • Australia
 • Nâng cấp dễ dàng
Xem chi tiết
Package image

540 VNĐ/giờ

 • 4 GB RAM DDR4
 • 2 vCPU Intel Xeon 2680 v4
 • 60 GB NVMe Storage
 • 1.000 Mbps Network
 • Unlimited Bandwidth
 • Việt Nam (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh)
 • Mỹ (USA)
 • Châu Âu (Anh, Pháp, Đức)
 • Canada
 • Australia
 • Nâng cấp dễ dàng
Xem chi tiết
Package image

720 VNĐ/giờ

 • 4 GB RAM DDR4
 • 4 vCPU Intel Xeon 2680 v4
 • 60 GB NVMe Storage
 • 1.000 Mbps Network
 • Unlimited Bandwidth
 • Việt Nam (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh)
 • Mỹ (USA)
 • Châu Âu (Anh, Pháp, Đức)
 • Canada
 • Australia
 • Nâng cấp dễ dàng
Xem chi tiết
Package image

901 VNĐ/giờ

 • 8 GB RAM DDR4
 • 4 vCPU Intel Xeon 2680 v4
 • 90 GB NVMe Storage
 • 1.000 Mbps Network
 • Unlimited Bandwidth
 • Việt Nam (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh)
 • Mỹ (USA)
 • Châu Âu (Anh, Pháp, Đức)
 • Canada
 • Australia
 • Nâng cấp dễ dàng
Xem chi tiết
Package image

1.262 VNĐ/giờ

 • 8 GB RAM DDR4
 • 8 vCPU Intel Xeon 2680 v4
 • 90 GB NVMe Storage
 • 1.000 Mbps Network
 • Unlimited Bandwidth
 • Việt Nam (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh)
 • Mỹ (USA)
 • Châu Âu (Anh, Pháp, Đức)
 • Canada
 • Australia
 • Nâng cấp dễ dàng
Xem chi tiết
Package image

1.804 VNĐ/giờ

 • 16 GB RAM DDR4
 • 8 vCPU Intel Xeon 2680 v4
 • 120 GB NVMe Storage
 • 1.000 Mbps Network
 • Unlimited Bandwidth
 • Việt Nam (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh)
 • Mỹ (USA)
 • Châu Âu (Anh, Pháp, Đức)
 • Canada
 • Australia
 • Nâng cấp dễ dàng
Xem chi tiết
Package image

3.068 VNĐ/giờ

 • 32 GB RAM DDR4
 • 16 vCPU Intel Xeon 2680 v4
 • 240 GB NVMe Storage
 • 1.000 Mbps Network
 • Unlimited Bandwidth
 • Việt Nam (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh)
 • Mỹ (USA)
 • Châu Âu (Anh, Pháp, Đức)
 • Canada
 • Australia
 • Nâng cấp dễ dàng
Xem chi tiết
Package image

129.000 VNĐ/tháng

 • 1,25 GB RAM DDR4
 • 1 vCPU Intel Xeon 2680 v4
 • 30 GB NVMe Storage
 • 1.000 Mbps Network
 • Unlimited Bandwidth
 • Việt Nam (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh)
 • Mỹ (USA)
 • Châu Âu (Anh, Pháp, Đức)
 • Canada
 • Australia
 • Nâng cấp dễ dàng
Xem chi tiết
Package image

149.000 VNĐ/tháng

 • 2 GB RAM DDR4
 • 1 vCPU Intel Xeon 2680 v4
 • 30 GB NVMe Storage
 • 1.000 Mbps Network
 • Unlimited Bandwidth
 • Việt Nam (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh)
 • Mỹ (USA)
 • Châu Âu (Anh, Pháp, Đức)
 • Canada
 • Australia
 • Nâng cấp dễ dàng
Xem chi tiết
Package image

299.000 VNĐ/ngày

 • 4 GB RAM DDR4
 • 2 vCPU Intel Xeon 2680 v4
 • 60 GB NVMe Storage
 • 1.000 Mbps Network
 • Unlimited Bandwidth
 • Việt Nam (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh)
 • Mỹ (USA)
 • Châu Âu (Anh, Pháp, Đức)
 • Canada
 • Australia
 • Nâng cấp dễ dàng
Xem chi tiết
Package image

399.000 VNĐ/tháng

 • 4 GB RAM DDR4
 • 4 vCPU Intel Xeon 2680 v4
 • 60 GB NVMe Storage
 • 1.000 Mbps Network
 • Unlimited Bandwidth
 • Việt Nam (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh)
 • Mỹ (USA)
 • Châu Âu (Anh, Pháp, Đức)
 • Canada
 • Australia
 • Nâng cấp dễ dàng
Xem chi tiết
Package image

499.000 VNĐ/tháng

 • 8 GB RAM DDR4
 • 4 vCPU Intel Xeon 2680 v4
 • 90 GB NVMe Storage
 • 1.000 Mbps Network
 • Unlimited Bandwidth
 • Việt Nam (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh)
 • Mỹ (USA)
 • Châu Âu (Anh, Pháp, Đức)
 • Canada
 • Australia
 • Nâng cấp dễ dàng
Xem chi tiết
Package image

699.000 VNĐ/tháng

 • 8 GB RAM DDR4
 • 8 vCPU Intel Xeon 2680 v4
 • 90 GB NVMe Storage
 • 1.000 Mbps Network
 • Unlimited Bandwidth
 • Việt Nam (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh)
 • Mỹ (USA)
 • Châu Âu (Anh, Pháp, Đức)
 • Canada
 • Australia
 • Nâng cấp dễ dàng
Xem chi tiết
Package image

999.000 VNĐ/tháng

 • 16 GB RAM DDR4
 • 8 vCPU Intel Xeon 2680 v4
 • 120 GB NVMe Storage
 • 1.000 Mbps Network
 • Unlimited Bandwidth
 • Việt Nam (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh)
 • Mỹ (USA)
 • Châu Âu (Anh, Pháp, Đức)
 • Canada
 • Australia
 • Nâng cấp dễ dàng
Xem chi tiết
Package image

1.699.000 VNĐ/tháng

 • 32 GB RAM DDR4
 • 16 vCPU Intel Xeon 2680 v4
 • 240 GB NVMe Storage
 • 1.000 Mbps Network
 • Unlimited Bandwidth
 • Việt Nam (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh)
 • Mỹ (USA)
 • Châu Âu (Anh, Pháp, Đức)
 • Canada
 • Australia
 • Nâng cấp dễ dàng
Xem chi tiết
Package image

1.238.400 VNĐ/năm

 • 1,25 GB RAM DDR4
 • 1 vCPU Intel Xeon 2680 v4
 • 30 GB NVMe Storage
 • 1.000 Mbps Network
 • Unlimited Bandwidth
 • Việt Nam (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh)
 • Mỹ (USA)
 • Châu Âu (Anh, Pháp, Đức)
 • Canada
 • Australia
 • Nâng cấp dễ dàng
Xem chi tiết
Package image

1.430.400 VNĐ/năm

 • 2 GB RAM DDR4
 • 1 vCPU Intel Xeon 2680 v4
 • 30 GB NVMe Storage
 • 1.000 Mbps Network
 • Unlimited Bandwidth
 • Việt Nam (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh)
 • Mỹ (USA)
 • Châu Âu (Anh, Pháp, Đức)
 • Canada
 • Australia
 • Nâng cấp dễ dàng
Xem chi tiết
Package image

2.870.400 VNĐ/năm

 • 4 GB RAM DDR4
 • 2 vCPU Intel Xeon 2680 v4
 • 60 GB NVMe Storage
 • 1.000 Mbps Network
 • Unlimited Bandwidth
 • Việt Nam (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh)
 • Mỹ (USA)
 • Châu Âu (Anh, Pháp, Đức)
 • Canada
 • Australia
 • Nâng cấp dễ dàng
Xem chi tiết
Package image

3.830.400 VNĐ/năm

 • 4 GB RAM DDR4
 • 4 vCPU Intel Xeon 2680 v4
 • 60 GB NVMe Storage
 • 1.000 Mbps Network
 • Unlimited Bandwidth
 • Việt Nam (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh)
 • Mỹ (USA)
 • Châu Âu (Anh, Pháp, Đức)
 • Canada
 • Australia
 • Nâng cấp dễ dàng
Xem chi tiết
Package image

4.790.400 VNĐ/năm

 • 8 GB RAM DDR4
 • 4 vCPU Intel Xeon 2680 v4
 • 90 GB NVMe Storage
 • 1.000 Mbps Network
 • Unlimited Bandwidth
 • Việt Nam (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh)
 • Mỹ (USA)
 • Châu Âu (Anh, Pháp, Đức)
 • Canada
 • Australia
 • Nâng cấp dễ dàng
Xem chi tiết
Package image

6.710.400 VNĐ/năm

 • 8 GB RAM DDR4
 • 8 vCPU Intel Xeon 2680 v4
 • 90 GB NVMe Storage
 • 1.000 Mbps Network
 • Unlimited Bandwidth
 • Việt Nam (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh)
 • Mỹ (USA)
 • Châu Âu (Anh, Pháp, Đức)
 • Canada
 • Australia
 • Nâng cấp dễ dàng
Xem chi tiết
Package image

9.590.400 VNĐ/năm

 • 16 GB RAM DDR4
 • 8 vCPU Intel Xeon 2680 v4
 • 120 GB NVMe Storage
 • 1.000 Mbps Network
 • Unlimited Bandwidth
 • Việt Nam (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh)
 • Mỹ (USA)
 • Châu Âu (Anh, Pháp, Đức)
 • Canada
 • Australia
 • Nâng cấp dễ dàng
Xem chi tiết
Package image

16.310.400 VNĐ/năm

 • 32 GB RAM DDR4
 • 16 vCPU Intel Xeon 2680 v4
 • 240 GB NVMe Storage
 • 1.000 Mbps Network
 • Unlimited Bandwidth
 • Việt Nam (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh)
 • Mỹ (USA)
 • Châu Âu (Anh, Pháp, Đức)
 • Canada
 • Australia
 • Nâng cấp dễ dàng
Xem chi tiết

Quản lý VPS dễ dàng tại CLOUDING.VN

Quản lý VPS dễ dàng tại CLOUDING.VN

Khởi tạo VPS nhanh

Khởi tạo VPS nhanh

VPS Treo Tool

VPS Windows chất lượng cao, giá rẻ để chạy tool, treo tool, chạy các phần mềm MMO, SEO Tools giá chỉ từ 129.000 VNĐ/tháng

Tính năng cao cấp
tại CLOUDING.VN

Toàn quyền quản trị

Quý khách có toàn quyền sử dụng và quản trị Cloud Server đã mua với nhiều tính năng cao cấp.

Auto Backups

Tự động sao lưu máy chủ, bảo vệ dữ liệu trên server của Quý khách mọi lúc.

Công nghệ mới nhất

Nền tảng ảo hóa cao cấp VMWare with vSAN 7 giúp máy chủ hoạt động ổn định vơ nhiều tùy chọn và giám sát máy chủ cao cấp khác.

VPS làm Youtube

VPS Windows tốc độ cao, phần cứng mạnh mẽ để chạy các phần mềm làm Youtube như View Youtube, Sub Youtube, Upload video Youtube giá chỉ từ 129.000 VNĐ/tháng

VPS làm youtube

CLOUDING có gì?

 • 5+ năm kinh nghiệm

  Đội ngũ Clouding.vn đã có trên 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Cloud Server với nhiều chuyên gia CNTT trình độ cao.

 • An toàn và bảo mật

  Hệ thống bảo mật tiên tiến nhất từ VMWare và Microsoft, tận dụng các hệ thống card RAID để đảm bảo dữ liệu không bị mất khi các ổ cứng bị hỏng.

 • 24/7 Technical Support

  Chúng tôi có một đội ngũ Chăm sóc khách hàng tận tâm và chuyên nghiệp, không có ngày nghỉ ở Clouding.vn

man

Dịch vụ của
CLOUDING.VN

mua VPS Linux

VPS Linux

Thuê VPS Linux. Nền tảng công nghệ ảo hóa VMWare vSan 7, SSD NVMe, CPU intel Xeon Broadwell (v4), Skylake (Platium v1), Cascade Lake (Platium v2), 1000Mbps, Unlimited Bandwidth.

Windows VPS chất lượng cao

VPS Windows

Mua VPS Windows. VPS Windows chất lượng cao đầy đủ các hệ điều hành từ Windows 7, Windows 10, Windows Server các phiên bản mới nhất, hỗ trợ đổi IP và nhiều tính năng cao cấp khác.

VPS làm hosting

VPS Hosting

VPS làm Hosting. Dùng cho Website, WordPress, Game Server và các ứng dụng website khác với 100% SSD NVMe, CPU Intel V4, tốc độ đọc ghi cao, 1000Mbps, Unlimited Bandwidth.

4.5/5

4.5/5

4.5/5

Đối tác

Joomla Hosting

Drupal Hosting

Osticker Hosting

Zencart Hosting

WordPress Hosting

Osticker Hosting

Zencart Hosting

Khách hàng nói gì về CLOUDING.VN ?